a

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem nulla consequat. Aenean massa.

5 onmisbare stappen naar meer verbinding en intimiteit

5 onmisbare stappen naar meer verbinding en intimiteit

I love relaties
Relaties zijn het mooiste en het meest ingewikkelde wat er is. Het kan je vleugels geven en een andere keer zet het je klem en voelt het alsof je geen kant op kan. Hoe komt dat zo?

Het gezin waarin je opgroeit geeft je een blauwdruk mee van hoe je relaties aangaat met andere mensen. Waren je ouders instaat om op de goede momenten en op de goede manier op jou te reageren? Dan heb je kans dat je veilig gehecht bent. Handig! Dit maakt namelijk het aangaan van relaties en het onderhouden daarvan een stuk makkelijker.

Hechting en verbinding
Een veilig gehecht kind en daardoor een veilig gehechte volwassene, kan omgaan met zijn emoties, kan zichzelf redden, heeft veerkracht, is sociaal vaardig in het omgaan met anderen, kan zich inleven in anderen en kan problemen goed oplossen. Zijn gevoel van eigenwaarde is goed.

Dan is er naast een veilige hechting ook een groep die zich onveilig gehecht heeft. Je ouders waren niet voldoende instaat om adequaat en sensitief op je te reageren. De reden daarvan kan zijn dat ze dit zelf als kind ook niet meegekregen en dus niet geleerd hebben. Of ze zitten op het moment dat jij opgroeit zelf in een lastige situatie, waardoor ze minder (emotioneel) beschikbaar zijn. We gaan er van uit dat ouders het allerbeste hebben gegeven wat ze konden. Dat we een aantal dingen gemist hebben is een feit en daartoe hebben we ons te verhouden.

Help, ik voel me niet fijn
Onveilige hechting wordt opgesplitst in vermijdend gehecht en in angstig gehecht. (Er bestaat een combinatie van die twee, maar die laat ik voor nu achterwege.)

Vermijdend gehecht betekent dat het kind zich terugtrekt uit het contact, omdat het er niet op kan rekenen dat de ouder er voor hem zal zijn. De behoeften van het kind worden niet serieus genomen of worden genegeerd. Het kind leert vooral op zichzelf te vertrouwen en zal een ander minder makkelijk toelaten.

Het angstig gehechte kind durft juist niet op zichzelf te vertrouwen. Het voelt zich heel afhankelijk van de ouder. Dit komt omdat de ouder zelf onzeker is of te heftig reageert op het kind. Hierdoor zal het kind onrustig worden en zich juist vastklampen aan de ouder. De ouder moet hem dan geruststellen, maar dit lukt de ouder niet door zijn eigen angstige en onzekere emoties. Het oplossend vermogen van dit kind is minder ontwikkeld en het is onzeker over zichzelf.

5 onmisbare stappen naar meer verbinding en intimiteit
Stap 1: Krijg inzicht in de manier waarop je zelf en waarop je partner gehecht is.
Dat gaat je helpen om beter te begrijpen hoe jezelf functioneert en hoe de ander op jou reageert.
Als je namelijk vermijdend gehecht bent, dan kost het moeite om je te realiseren dat je belangrijk bent voor je partner. Als je partner naar je toe komt met een vraag of verzoek, dan voelt dit alsof je ergens aan moet voldoen en heb je de neiging om afstand te nemen. Afstand nemen is het meest veilig, maar ook jij hebt behoefte aan verbinding.

Stap 2: Sta stil bij jezelf.
Waardoor neem je afstand? Wat vertel je jezelf? Welke boodschap hoor je de ander geven? Check bij de ander of dat klopt. Wat je namelijk te leren hebt, is afstemmen op de ander. Wat bedoelt de ander werkelijk? Klopt de vertaling die je maakt eigenlijk wel? Er ontstaat dan een gesprek en contact in plaats van vermijding.

Als je angstig gehecht bent, dan heb je de neiging om je aan je partner vast te klampen als je ongerust bent of onzeker wordt. Je vraagt geruststelling bij je partner en je kan onenigheid slecht verdragen. Dit aanklampen van je partner kan je op een dwingende manier doen, waardoor je de ander overvraagt en die zich daardoor juist gaat terugtrekken. Dit terugtrekken van je partner roept bij jou nog meer angst op, waardoor je de ander nog dichter op de huid gaat zitten. Niet handig dus.

Ook hier is het advies: sta als eerste stil bij jezelf. Wat gebeurt er bij jou vanbinnen dat je de ander ‘achterna gaat zitten’?

Stap 3: Komen met wat er zich bij jou vanbinnen afspeelt.
Door met je eigen onzekerheid en angst te komen, maak je het makkelijker voor je partner om naar jou te luisteren. Dus komen met wat er intern bij jou gebeurt, in plaats van iets van de ander vragen of verwachten, is wel zo eerlijk. Je partner zal bij je kunnen blijven en je kunnen horen en dat is juist hetgeen wat je zo nodig hebt.

De kracht van de partnerrelatie
Stap 4: Door het gesprek aan te gaan, krijg je in de partnerrelatie een mooie tweede kans.
De blauwdruk die je hebt meegekregen vanuit je ouderlijk nest, hoeft namelijk niet zo te blijven. Als je je onveilig gehecht hebt, kan de partnerrelatie er één worden van veilige hechting! Dan kan je alsnog gaan ontdekken wat de kracht is van je werkelijk gezien en gehoord weten. Je partnerrelatie wordt je veilige haven van waar uit je de ‘wereld’ beter en makkelijker kan aangaan. Je zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen groeit.

Stap 5: Kom je er niet uit? Vraag hulp!
Stellen waar één van de partners of allebei onveilig gehecht zijn, ervaren sneller en eerder relatieproblemen. Logisch, weet je nu, als je het stuk hiervoor gelezen hebt. Is daar wat aan toe doen? Zeker! Maak jouw relatie voor jullie beiden weer veilig.

Herken je je in één van de volgende zinnen? Wees dan dapper en ga aan de slag met je relatie. Blijf niet zoals de meeste stellen aanmodderen, maar doe er wat aan.

  • Ervaar je in jouw relatie dat je de ander niet volledig vertrouwt;
  • Voelt de ander niet als ‘veilige haven’;
  • Groeien jullie juist verder uit elkaar in plaats van meer naar elkaar toe;
  • Kan je je niet goed in de ander verplaatsen of andersom;
  • Heb je het gevoel dat je overvraagd wordt;
  • Heb je het idee dat de ander niet beschikbaar is voor jou;
  • Hoor je vooral kritiek van de ander of geef je vooral kritiek;
  • Heb je het gevoel dat er hoge eisen aan je worden gesteld;
  • Vind je dat de ander zich aan je vastklampt of zich juist van je terugtrekt.

Laat mij jullie dan coachen. In persoonlijk contact kan ik jullie helpen. Ontdek hoe je elkaar weer op een goede manier kan bereiken. Je zal er zelf van groeien als mens en in jullie relatie zullen jullie dichter naar elkaar toe groeien. Dat is voor beiden super mooi!

Vraag hier een ‘Heldere Start’ gesprek aan. Daarin gaan we samen na waar jullie tegenaan lopen en hoe jullie je weer veilig kunnen verbinden aan elkaar.